Ing. Miroslav Štancl
- vedecký pracovník

Katedra aerodynamiky a simulácií
Rampova 7
041 21 Košice

e-mail: miroslav.stancl@tuke.sk
www: mirectu.kvalitne.cz