1.ročník - Základy Informatiky

Termín na klasifikovaný zápočet:

Osnova predmetu:
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy

HARDWARE - základné technické vybavenie
ČÍSELNÉ SÚSTAVY - základné rozdelenie číselných sústav
OPERAČNÉ SYSTÉMY - základné pojmy, rozdelenie, druhy
POČÍTAČOVÉ SIETE - základy PS
AKO ZAPOJIŤ SIEŤ - 1. a 2. diel
ALGORITMY - algoritmizácia úloh

AMD vs. Intel - prezentácia Lukáš Rácz, 3-704-2
x86 procesory AMD/Intel - prezentácia Viliam Valent, 3-704-2